Cosul meu: este gol

Termene și condiții

1. ELEMENTE DEFINITORII
Termenele și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de către Integris 2K SRL, prin intermediul magazinului virtual www.tehnicadeferma.ro către Cumpărator și pot fi modificate numai cu acordul scris al ambelor părți.

Se definesc următoarele concepte:

  • Cumpărător - persoană fizică sau persoană juridică ce emite o Comandă.
  • Vânzător - societatea comercială Integris 2K SRL, cu punct de lucru în București, Str Barbu Văcărescu 155 ap.1, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului: J40/10044/2000, CIF RO13497816.
  • Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile mentionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.
  • Comandă - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărator prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
  • Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
  • Drepturi de proprietate Intelectuala (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
  • Specificații - toate caracterisiticile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comanda.


2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul iși derulează operațiunile.
Comanda va fi compusă din urmatoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul - in special la produsele unde pretul pe site este 0.00RON si unde sunt necesare informatii suplimentare din partea Cumpărătorului pentru a se face calculația de preț)
c. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenelor și condițiilor Comenzii. Acceptare Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbala (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI
a. Vânzătorul iși va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
b. Informațiile prezentate pe site-ul vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerență a structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul va face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat. Imaginile care însoțesc descrierea produselor au un caracter informativ și nu implică nici o obligativitate din partea Vânzătorului;
c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor față de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta unei a treia părți servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi intotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea Integris 2K SRL și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

6. CONFIDENȚIALITATE - PUBLICITATE
Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențialitate din partea celui care le primește.
Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.
Mesajele tehnicadeferma.ro sunt transmise prin intermediul serviciului e-mail. Astfel sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor. Datele clienților nu pot fi folosite și nici furnizate altor părți.

7. TERMENE ȘI PENALITĂȚI
În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice daune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 5 zile lucratoare.

8. FACTURARE - PLĂȚI
Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
a. Livrare
Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător, dacă nu este altfel solicitat de către Cumpărător. 
Produsele aflate pe stoc se livrează în termen de 48 de ore (aferente zilelor lucrătoare).
Produsele care nu sunt pe stoc se livrează în cel mult 14 zile de la acceptarea Comenzii. În cazul în care, din motive independente de voința noastră, perioada de livrare este mai mare de 14 zile Vânzătorul va informa Cumpărătorul și acesta va confirma dacă acceptă sau nu perioada de livrare. 
b. Transport - Ambalare
În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul Romaniei.                
Firma de curierat preferată de Vânzător este DPD. La cererea Cumpărătorului se poate opta și pentru o altă firmă de curierat. În aceste condiții Cumpărătorul își va asuma timpii de livrare.

10. ACCEPTARE
Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în conformitate cu legislația în vigoare.

11. GARANȚII
Toate produsele comercializate de către site-ul www.tehnicadeferma.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producatorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producator în parte.
Certificatele de garanție sunt emise direct de producător.

tehnicadeferma.ro nu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate. Valoarea maximă a obligațiilor tehnicadeferma.ro față de orice client în cazul nelivrării sau al livrarii necorespunzătoare a produselor cumpărate este valoarea sumelor încasate de tehnicadeferma.ro de la clientul respectiv.În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, tehnicadeferma.ro iși rezervă dreptul de a anula livrarea produsului respectiv și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea apărută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă. Produsele (atunci când este cazul) sunt însoțite de certificate de garanție ale producătorilor. tehnicadeferma.ro nu va putea fi făcută responsabilă în cazul oricăror neconcordanțe sau lipsuri în ceea ce privește produsele, calitatea acestora sau orice alte aspecte privind aceste produse. Orice reclamație va fi adusă la cunoștință tehnicadeferma.ro în maximum 48 de ore de la recepționarea produselor, urmând ca aceasta sa fie transmisă furnizorului produselor respective, spre soluționare.

În cazul produselor resigilate, certificatul de garantie este emis de către tehnicadeferma.ro, iar garanția nu acoperă aceeași perioadă ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate.

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferată la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

13. RĂSPUNDERE
Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei dintre obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
Vânzătorul va fi răspunzator în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

14. FORTA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA
Prezentul contract este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

16. PREVEDERI DIVERSE
Părțile în contract vor fi considerate contractanți independenti și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă și semnată de ambele părți.

Pagina generata in: 0.094 secunde